Noticias

Publicada a Actualización 9 da Estratexia de Vacinación Covid19

Nesta Actualización 9 modificada engádense as recomendacións de administrar unha dose de recordo ás persoas que recibiron unha dose da vacina de Janssen e nos casos en que a dose de recordo adminístrese con Spikevax, utilizarase unha dose de 0,25 ml.

Qué vacinas teremos dispoñibles en España?: Desde a Comisión Europea coordínase a adquisición de vacinas para os cidadáns da Unión Europea. Negociáronse acordos de compra anticipada, con orzamento europeo, con varias compañías farmacéuticas (ver táboa inferior). As vacinas estarán dispoñibles para o seu uso sempre que se autoricen na Unión Europea, seguindo o procedemento establecido pola Axencia Europea de Medicamentos polo que se determina se cada vacina é segura e eficaz para o seu uso na poboación. A Comisión Europea está a negociar 7 vacinas en distintas fases de desenvolvemento, pero o número final de doses dispoñibles dependerá das vacinas que finalmente se autoricen. A España corresponderalle aproximadamente o 10% das doses negociadas. É necesario ter en conta que a maior parte das vacinas requiren a administración de dúas dose para conseguir unha resposta inmune adecuada. MÁIS INFO PREME AQUÍ

Saúde Pública: Coñece máis detalles sobre a 2ª actualización da #EstrategiaDeVacunación, aprobada pola Comisión de Saúde Pública / Cando é a miña quenda de vacinación?