Contacto

TELÉFONO: 981 589 365
MAIL INFO: info@autismogalicia.org

SEDE SOCIAL
Rúa Home Santode Bonaval,74
15703 Santiago de Compostela

CENTRO DE RECURSOS
Rúa Rodríguez de Viguri, 35
15703 Santiago de Compostela

Dirección e Xerencia

Responsable: Patricia Blanco Riveiro

Departamento de Administración

Responsable: Teresa García Barcala.

Departamento de Comunicación e Incidencia Social

Responsable: Adriana Pazos Ottón

Área de Desenvolvemento Asociativo

Responsable: Ángela Goiricelaya Seco

Área de Programas

Responsable: Cristina Couto Pena