Recursos, probas e anticipacións

VÍDEO-RECURSO ELABORADO POLA Fundación Menela. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN SANITARIA E SAÚDE da Federación Autismo Galicia. Antes de despois de facer algún tipo de deporte é moi importante e aconsellable estirar e quentar todas as partes do noso corpo para evitar posibles lesións. Facendo estos estiramentos que nos mostran as auxiliares técnicos educativos do cole Menela estaremos sempre en forma. Vídeo realizado por Marina, profesional do cole Menela.

VÍDEO-RECURSO ELABORADO POLA Fundación Menela. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN SANITARIA E SAÚDE da Federación Autismo Galicia. Traballamos no colexio cos nosos alumanos dándolle moita importancia as emociones e o xogo, tentando estar máis preto deles, a través dunha empatía que estes días de pandemia temos que facer de xeito telemática. Propoñemos dous xogos a familias, de habilidade and movemento, que se poden realizar nos fogares y dar así un pouco de alternativa a este confinamento.
Video realizado por Adela, nai de Andrés, alumno cole Menela.

VÍDEO-RECURSO ELABORADO POLA Fundación Menela. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN SANITARIA E SAÚDE da Federación Autismo Galicia. Traballamos no colexio cos nosos alumnos dándolle moita importancia as emocións e o xogo, tentando estar máis preto deles a través dunha empatía que estes días de pandemia tendo que comunicarnos de xeito telemático. Propoñemos dous xogos ás familias e alumnado, de habilidade e movemento, que se poden realizar nos fogares e dar así un pouco de alternativa a este confinamento. Vídeo realizado por Carolina e Sasha , nai e irmán de Franklin, alumno do cole Menela.

VÍDEO-RECURSO ELABORADO POLA Fundación Menela. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN SANITARIA E SAÚDE da Federación Autismo Galicia.  Nesta época tan caseira que vivimos, e con tanto uso de medios audiovisuais proproñémosvos dous xogos activos e divertidos para toda a familia. Teredes risas aseguradas e ademais faredes un pouco de exercicio. Video realizado por Berta e Anita,profesionais do cole Menela.

VÍDEO-RECURSO ELABORADO POLA Fundación Menela. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN SANITARIA E SAÚDE da Federación Autismo Galicia.  Franklin, decidiu facer os exercicios de Educación Física da táboa que propuxo Anita no seu vídeo, todos os luns, día en que antes da confinación polo COVID íba cos seus compañeiros do colexio ao Pavillón do Berbés de Vigo, a facer a súa clase de Educación Físico.  Vídeo realizado por Franklin, alumno do cole Menela.

CONCIENCIACIÓN SOCIAL: VÍDEO-RECURSO ELABORADO POLA Fundación Menela. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN SANITARIA E SAÚDE da Federación Autismo Galicia.  Celebramos o Día Mundial do Medio ambiente e con este vídeo queremos dar visibilidade e sensibilizar a toda a poboación da importancia que ten coidar o noso Planeta xa que a nosa saúde depende disto. Todos temos que colaborar e ser responsables do uso adecuado das belezas que nos brinda a nosa maravillosa Terra. Coidemos todos os ecosistemas e a súa biodeiversidade que é a base da vida no noso planeta: aire puro, auga limpa, alimentos nutritivos. Vídeo realizado por  Lourdes, Susana e Vanesa, mestras do cole Menela.

CONCIENCIACIÓN SOCIAL: EDUCAR AS EMOCIÓNS NA CASA. VÍDEO-RECURSO ELABORADO POLA Fundación Menela. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN SANITARIA E SAÚDE da Federación Autismo Galicia.  As emocións son fundamentais para establecer relacións socias e desenvolver a reprocidade emocional para actuar dun xeito adecuado nun determinado contexto social. Nas persoas con TEA é unha característica e unha  dificultade poder  comprender as emocións por iso é moi importante traballalas diariamente en diferentes situacións e contextos e que sexamos o máis expresivos posible. Vídeo realizado por Vanesa, mestra do cole Menela.

CONCIENCIACIÓN SOCIAL: COMO COSER UNHA MÁSCARA. VÍDEO-RECURSO ELABORADO POLA Fundación Menela. Agora máis que nunca nestes tempos de «desescalada» debemos seguir protexéndonos e gardar distancias entre nós para combatir esta pandemia do coronavirus e que non se prolongue máis no tempo. Propoñémosvos este obradoiro de «confección de máscaras» a través da experta Amanda, xa que ela colaborou desinteresadamente na confección de centos delas, para o programa que propuxo en marzo a Xunta de Galicia.

CONCIENCIACIÓN SOCIAL: COMO ENTRAR NA CASA BEN. VÍDEO-RECURSO ELABORADO POLA Fundación Menela. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN SANITARIA E SAÚDE da Federación Autismo Galicia.  Encantanos saír de casa pero o contacto neste intre con superficies que poideran tocar persoas contaxiadas polo Covid-19 fai que cando cheguemos a casa teñamos que seguir certas recomendacións para non enfermar.  Vídeo creado por Bibi, mestra do cole Menela.

CONCIENCIACIÓN SOCIAL: VÍDEO-RECURSO ELABORADO POLA Fundación Menela. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN SANITARIA E SAÚDE da Federación Autismo Galicia.  Nesta tempada que estamos a vivir con normas de distanzamento social e protección debido ao Covid19, Fundación Menela elaborou este vídeo para anticipar aos alumn@s algunha das variacións que verán a miudo : persoas con máscara. Coñecendo ao noso alumnado, que en ocasións presenta dificultades cos cambios, queríamos mostrarlles que somos as mesmas persoas que coñecen, con máscara e sen máscara. Vídeo realizado por Anita y Berta.

RECOMENDACIÓNS SERVIZO EMPREGO FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA PARA INSCRIBIRSE COMO DEMANDANTE DE EMPREGO DURANTE A CRISE SANITARIA COVID19

É importante estar apuntado como demandante de emprego, poden chamarte para realizar unha entrevista de traballo ou para inscribirte nun curso.

RECOMENDACIónS PARA fACER UNhA ENTREVISTA DE TRABAllO

A entrevista de traballo é o momento máis importante do proceso de selección, a ela só acceden as persoas con posibilidades de ser contratadas.


CONCIENCIACIÓN SOCIAL: POÑER E QUITAR OS GUANTES. VÍDEO-RECURSO ELABORADO POR FUNDACIÓN MENELA. PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN SANITARIA E SAÚDE da Federación Autismo Galicia.  Nesta época do COVID 19 é moi importante que todos extrememos as precaucións para evitar contaxiarnos a hora de saír da casa. No marco das accións que levamos realizando dende o colexio coa adaptación de recomendacións sanitarias  a través de lecturas facilitadas e vídeos, nesta ocasión, imos tratar de ver “ como poñer e quitar os guantes”. Espero que as demostracións axuden a seguir medidas importantes de prevención con algo menos de dificultade.
Vídeo realizado por Ana, mestra do cole Menela.


CONCIENCIACIÓN SOCIAL: USO DA MÁSCARA. VÍDEO-RECURSO ELABORADO POR FUNDACIÓN MENELA.
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN SANITARIA E SAÚDE da Federación Autismo Galicia.  O coronavirus obriga a tomar unha serie de medidas ou precaucións para evitar contaxios e conseguir que esas saídas dos mozos/as sexan o máis seguras posible. Para iso presentamos os pasos do USO DA MÁSCARA, través de pictogramas e vídeos con profesoras do centro Menela. Desta maneira a aprendizaxe é máis real a través de persoas próximas, o que axudará a reducir medos e favorecerá o seu uso. Vídeo realizado por Berta, Pedro e Anita, profesionais do cole Menela

RECOMENDACIÓNS do SERVIZO EMPREGO da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA PARA FACER UNHA CARTA DE PRESENTACIÓN

Se estás buscando traballo, o primeiro que tes que facer é elaborar un curriculum e acompáñalo dunha carta de presentación.


CONCIENCIACIÓN SOCIAL: LAVADO DE MANS. VÍDEO-RECURSO ELABORADO POR FUNDACIÓN MENELA.
PROGRAMA DE MELLORA DA ATENCIÓN SANITARIA E SAÚDE da Federación Autismo Galicia. Os virus coma a enfermidade do #Covid-19 contáxiase cando a mucosidade ou gotiñas que conteñen o virus entran no corpo a través dos ollos,nariz e garganta. O máis frecuente é que isto suceda a través das mans por iso é moi importante que nos lavemos moi ben estas. Para que todo sexa máis visual para o alumnado dende o cole Menela realizouse este video, por Vanesa Castro de Fundación Menela.

RECOMENDACIÓNS PARA FACER UN CURRICULUM

A Federación Autismo Galicia apoia ás persoas con TEA que estean en procura de emprego a atopar un traballo acorde as súas capacidades. Achegamos recomendacións para facer o curriculum.

APOIOS VISUAIS para explicar o modo de esbirrar, lavado de mans, distanciamento social, uso da máscara.

PROGRAMA MAS TEA: MELLORA DE ATENCIÓN SANITARIA A PERSOAS CON AUTISMO. Promovendo a saúde e a seguridade dás persoas con TEA. Apoios para imprimir. Material elaborado polo equipo psicopedagóxico de ASPANAES. Subvencionado polo SERGAS


RECOMENDACIóNS PARA AFRONTAR a BÚSQUEDA DE EMPrEgO Das PERSOAS CON TEA DURANTE o CORONAVIRUS

PROGRAMA DE EMPREGO. Estos días de confinamento, motivados polo COVID-19, son unha perfecta ocasión para definir metas, plantexar obxectivos e diseñar unha estratexia de búsqueda de emprego para cuando a normalidade se reestableza.

APOIOS VISUAIS: REALIZACIÓN DA PROBA DE ANTICORPOS CORONAVIRUS

PROGRAMA MAS TEA: MELLORA DE ATENCIÓN SANITARIA A PERSOAS CON AUTISMO. Apoios visuais: Realización da proba de anticorpos coronavirus. Material elaborado polos equipos dos Servizos de Atención Diúrna de Santiago e Castelo da asociación Aspanaes

APOIOS VISUAIS PARA A PROBA DE ANTICUERPOS CORONAVIRUS MEDIANTE PUNCIÓN.

PROGRAMA MAS TEA: MELLORA DE ATENCIÓN SANITARIA A PERSOAS CON AUTISMO. Realización da proba da Covid_19, Proba de anticorpos coronavirus e Proba de anticorpos coronavirus mediante punción. Material elaborado polos equipos dos Servizos de Atención Diúrna de Santiago e Castelo da asociación Aspanaes.


aPOIOS VISUAIS PARA A REALIZACION DAS PROBAS COVID.

PROGRAMA MAS TEA: MELLORA DE ATENCIÓN SANITARIA A PERSOAS CON AUTISMO. Realización da proba da Covid_19, Proba de anticorpos coronavirus e Proba de anticorpos coronavirus mediante punción. Material elaborado polos equipos dos Servizos de Atención Diúrna de Santiago e Castelo da asociación Aspanaes.

RecomendaciÓs para saIR Á RÚA por causa de fOrza maIor durante O estado de alarma

Recomendamos que a persoa leve consigo unha serie de documentación para xustificar #ante os axentes a causa de forza de maior, e incluímos adxuntos, para que vos sexa máis sinxelo dispoñer da documentación que recomendamos achegar.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE AS MEDIDAS SOCIÁIS CONTRA Ó CORONAVIRUS

Neste documento atoparás os operativos que se están levando a cabo desde o goberno de España para desenvolver un plan de choque que protexa aos colectivos sociais máis vulnerables implementando medidas que protejen ás familias traballadoras, ás persoas maiores, ás persoas dependentes, aos animais de compañía…